Znajdź wykonawcę

Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Ultrapur Sp. z o.o, ul. Siedziba: ul. Chwaliszewo 72/7,61-104 Poznań, w sprawach związanych z ochroną danych można skontaktować się z nim za pośrednictwem e-mail: rodo@ultrapur.pl lub pisemnie na adres ul. Spichrzowa 4A, 62-200 Gniezno.

2.Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora danych osobowych i przejmuje jego obowiązki.

3.Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: realizacji procesu sprzedaży i wykonanie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),realizacja procesu reklamacji ( art. 6 ust. 1 lit. C RODO), archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.Przetwarzamy takie Państwa dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy (w tym dane identyfikujące jak NIP, REGON, KRS),stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję, numer rachunku bankowego, PESEL w przypadku zawierania umowy z osobą fizyczną jako stroną umowy oraz dane dotyczące urządzenia w tym o niektórych plikach cookie.

5.Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umów i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Jest ono także niezbędne by świadczyć Państwu nasze usługi i informować o naszych usługach.

6.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, jak na przykład: podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne, dostarczenia serwerów, prowadzenia platform sprzedażowych, dostarczania aplikacji, innym niezależnym odbiorcom, np. podmiotom, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym, podmiotom wspierającym promocje oraz współpracującym w ramach działań marketingowych, organom publicznym, innym osobom w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.

7.Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres 5 lat w procesie realizacji sprzedaży i reklamacji, ze względu na cele archiwalne przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przy ustalaniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

8.Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9.Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Klient, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta dotyczących narusza przepisy RODO.

10.Dane Klienta nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

Zadaj nam pytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego. Odpowiedź postaramy się wysłać w ciagu 24 godzin o otrzymanego zapytania.

logo Biuro Ultrapur
telefon kontaktowy
61 415 29 82

biuro@ultrapur.pl
Napisz w czym możemy pomóc
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Podaj kod z obrazka
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.